Sivut

tiistai 21. marraskuuta 2006

Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvostovaalit


Tänään Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaat valitsevat neljä edustajaansa asukasneuvostoon. Itse olen vaalissa mukana Punainen viiva- nimisellä yleisvasemmistolaiselle listalla numerolla 19. Ohessa Punaisen viivan vaaliteemat:


1. Kylää kehitettävä asukkaiden, ei työntekijöiden toiveiden mukaan

Kortepohjan ylioppilaskylää koskevat päätökset on tehtävä sen mukaan, millaisessa kylässä asukkaat tahtovat asua, ei sen, millaisessa työpaikassa sen työntekijät haluavat työskennellä. Meidän asioistamme päätämme me itse, eivät meille työskentelevät työntekijät. Asukasneuvosto tarvitsee vahvoja ja lujatahtoisia päättäjiä, jotka eivät anna työntekijöiden mielipiteiden kävellä asukkaiden toiveiden yli.

2. Asukasneuvosto tuotava lähemmäs asukkaita

Asukasneuvoston on tiedotettava tehtävistään ja päätöksistään paremmin asukkaille ja asukkailla on oltava oikeus tietää, kuka on vastuussa heitä koskevista päätöksistä.

3. Kansalaisaloite ylioppilaskylään?

Asukasneuvoston responsiivisuutta asukkaiden näkemyksille olisi mahdollista parantaa ottamalla käyttöön ylioppilaskylän kansalaisaloite, jossa tietty määrä asukkaita voisi aloitteellaan pakottaa asukasneuvoston käsittelemään haluamaansa asiaa.

4. Reilummat säännöt tupakointiin

Jokaisella on oltava oikeus mennä asuntoonsa ja tulla sieltä ulos kulkematta savupilven läpi. Tupakointi tulee siirtää ovien edustoilta erillisiin katoksiin tai muihin osoitettuihin paikkoihin. Tämä suojelee myös nurmialueita tupakantumppien alle hautautumiselta.

5. Myös Savela kuuluu ylioppilaskylään

Olemme kaikki opiskelijoita yhtälailla Savelassa kuin muuallakin ylioppilaskylässä. Ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa Savelan ja muun ylioppilaskylän asukkaiden välille vastakkainasettelua esimerkiksi erioikeuksin. Siksi Savela on tuotava mahdollisimman lähelle muuta ylioppilaskylää.

6. Autot kuuluvat pysäköintipaikoille

Tarpeetonta autoilua ylioppilaskylässä tulee rajoittaa ja tätä rajoitusta valvoa niillä alueilla, joihin autoilu ei kuulu. Autoja ei myöskään kuulu pysäköidä viheralueille tai muualle ylioppilaskylän alueelle, jossa ne vievät yhteistä tilaamme. Esimerkiksi invalideille on myös turvattava mahdollisuus käyttää autoaan joustavasti.

7. Lähidemokratia on osa kosmopoliittista demokratiaa

Demokraattiseen päätöksentekoprosessiin kuuluu, että päätökseen tulee voida osallistua kaikkien niiden, joita päätös koskee. Ihmisten on voitava valita edustajansa päätöksentekoelimiin niin kuntien, valtion, Euroopan, kuin myös asuinalueensa ja globaalin parlamentin tasolla. Äänestämällä asukasneuvostovaaleissa otat kantaa siihen, millaisessa ympäristössä haluat asua ja elää!

Punaisen viivan vaalijuliste

Postum Scriptum 22.11.2006: Listaltamme tuli valituksi asukasneuvostoon Mikko Laakkonen. Suuret onnitelut Mikolle ja kiitos kaikille äänestäjillemme!

Ei kommentteja: