Sivut

maanantai 26. toukokuuta 2008

Kävelykatu kampukselle astiJyväskylää pidetään hyvin miellyttävänä asuinpaikkana ja Jyväskylä tunnetaan kävelykadustaan kautta maan. Kävelykadun mainiouteen ei tule kuitenkaan suhtautua itsestäänselvyytenä, vaan sitä on pyrittävä määrätietoisesti kehittämään entistä paremmaksi.

Kävelykeskustan kehittäminen Kauppalaispihan suuntaan niin sanotulle kävelykatu kakkoselle ja Kauppakadun poikkikaduille on kannatettavaa toimintaa. Samaan aikaan on kuitenkin ryhdyttävä myös toimeen kävelykadun jatkamiseksi Kauppakatua ylöspäin. Ensimmäinen etappi voi olla autottomuus Gummeruksenkadulle asti, mutta suunnitelmat on tehtävä niin, että koko Kauppakatu yliopiston kampukselle asti voidaan rauhoittaa kävelykaduksi.

Kävelykadun jatkaminen olisi johdonmukaista politiikkaa keskustassa toimivien yritysten, jotka usein ovat pienyrityksiä, toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kehittämällä keskustaa Kauppakadun ympärillä eläväksi, kaikkien jyväskyläläisten olohuoneeksi, tarjotaan keskustan pienyrittäjille hyvää asiakaspotentiaalia. Tämä auttaa muuten vaikeassa asemassa, sillä Jyväskylän keskusta on pihdeissä kahden suuren markettikeskittymän välissä.

Harva jyväskyläläinen halunnee kotikaupunkinsa kaupunkirakenteen muistuttavan Yhdysvalloista tuttua mallia: kaupunkikeskustat ovat näivettyneet pelkiksi hallintokortteleiksi, kun liike-elämä on siirtynyt kaukana asuinalueista sijaitseviin automarketteihin. Viihtyisä kaupunkikeskusta ei synny itsestään, vaan vaatii ponnisteluja ja viisasta politiikkaa.

Kampukselle asti jatkettu kävelykatu antaisi myös uusia mahdollisuuksia suunnitella Jyväskylän liikennelinjauksia ympäristöystävällisempään suuntaan. Pyöräily keskustan läpi olisi sujuvampaa ja julkista liikennettä voitaisiin kehittää. Vähentynyt autoilu parantaisi keskustan hengitysilmaa ja vähentäisi melua.

Kunnallisessa päätöksenteossa täytyy olla rohkeutta päätöksiin, joista jyväskyläläiset voivat nauttia ja olla ylpeitä vielä sadan vuoden päästäkin.

Kirjoitus on julkaistu 24.5. Keskisuomalaisessa

26.5. Keskisuomalainen uutisoi myös Jyväskylän kävelykadun olevan Pohjoismaiden paras

2 kommenttia:

Antti Vesala kirjoitti...

Kävelykadun viihtyvyyttä voisi kehittää nykyisessäkin laajuudessa merkittävästi mm. kieltämällä polkupyörällä ajo ja "naamaaminen". Polkupyörät aiheuttavat vaaratilanteita päivittäin, ja itsekin olen pari kertaa ollut läheltäpiti-tilanteessa alle kaksivuotiaan poikani kanssa, kun pyöräilijä suhahtaa ohi alle metrin päästä. Nämä tilanteet ovat toki vaarallisia myös pyöräilijöille. Jonkin kerran saattaa käydä niin, että kävelijän mukana oleva sateenvarjo osuu vahingossa väärään paikkaan.

Feissarit ovat kokonaan oma lukunsa, ja varmaan kesällä nähdään taas kerjäläisiäkin. On erikoista, että nämä molemmat ryhmät saavat harjoittaa elinkeinotoimintaa kävelykadulla ilman mitään myyntipaikkavuokraa tai muuta vastiketta. Ehkäpä tähän bisnekseen tulevat samat säännöt kuin muuhunkin kaupalliseen toimintaan. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi.

Luulenpa, että useimmat kävelykadun käyttäjät haluaisivat mielellään nauttia kaupallisesta ilmapiiristä vapaaehtoisuuden pohjalta ja hakeutua oma-aloitteisesti vain sellaisiin kaupankäyntitilanteisiin, joihin itse haluavat. Joskus Jyväskylän hienon kävelykadun kävelisi mielellään päästä päähän ja vain nauttisi kaupunkiympäristön vilinästä ilman, että kansion tai ruusun tyrkyttäjät roikkuvat hihassa.

Jukka Torikka kirjoitti...

Polkupyöräilyn ongelma on kaupunkisuunnittelussa se, ettei pyöräilyä pidetä yhtenä liikkumisen tapana, vaan pikemminkin jalankulun alalajina. Tästä johtuu se, että liikennejärjestelyt tehdään jalankulkijoille ja autoilijoille. Pyöräilijät tulkoot toimeen näiden kahden välissä kuten parhaaksi näkevät

Kävelykadun ja ylipäätään Jyväskylän keskustan kehittämisessä tulisikin ottaa käyttöön uusi ajattelutapa, jossa huomioitaisiin kolme tapaa liikkua: jalankulku, autoilu ja pyöräily

Yksi vaihtoehto olisi linjata koko Kauppakadun mitalta erillinen ja selkeästi merkitty pyöräilykaista, joka helpottaisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteiseloa

Toinen vaihtoehto on ohjata keskustan läpi kulkeva pyöräilyliikenne pois Kauppakadulta ja kulkemaan vaikkapa Yliopistonkatua pitkin. Tämäkin vaatii keskustan liikenteen suunnittelemista uudestaan, sillä keskustaan tulemisen ja lähtemisen tulee olla kätevää ja turvallista myös polkupyörällä