Sivut

torstai 25. kesäkuuta 2009

Tärkeä viesti Sarkozylta

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on kritisoinut kasvot peittävien burkhien käyttöä ja sanonut, etteivät ne sovi Ranskaan. Hän nimittää burkhan käyttöä orjuudeksi ja alistamiseksi. Linkki Hesarin uutiseen

Sarkozy on oikeassa. Kyse ei ole uskonnonvapaudesta, vaan jokaisen kansalaisen oikeudesta –näennäisen paradoksaalisesti- päättää itse pukeutumisestaan ja oikeudesta omaan identiteettiin. Kuten Sarkozy jatkaakin: ” Emme voi hyväksyä naisen vangitsemista verkon taakse, pois sosiaalisesta elämästä ja vailla identiteettiä. Se ei ole Ranskan käsitys naisesta.” Ei pitäisi olla kenenkään muunkaan näkemys.

Sekulaariselle humanismille ajatus alakulttuurista, joka pakottaa tietyn kansanryhmän, tässä tapauksessa naiset, verhoamaan itsensä koko vartalon peittävään kaapuun, on kauhistus. Postmodernin kulttuurirelativismin ei pidä antaa näennäisen uskonnonvapauden vuoksi saada nykyaikaisia valtioita unohtamaan velvollisuuttaan suojella kansalaisiaan kaikelta sorrolta ja alistukselta. Tämä koskee myös perheen tai suvun puolelta tulevalta alistukselta ja myös tilanteita, joissa alistettu täytyy vapauttaa alistuksesta vastoin tahtoaan.

Sosialistipuolueen puheenjohtaja Martine Aubry on vastustanut burkhien kieltoa vetoamalla siihen, että joko niitä käyttävät naiset käyvät ulkona burkhan kanssa, tai eivät lainkaan. Huoli näiden naisten alkeellisista perusvapauksista on ymmärrettävä, mutta yhtä alistuksen muotoa ei voi perustella toisella. Tällainen päättely johtaa kierteeseen, joka sallii järjettömimmätkin sorron muodot.

Sarkozy huomautti, että islam on samanarvoinen uskonto, kuin muutkin. Kyse ei olekaan ongelmista islamin kanssa, vaan niiden ihmisten kanssa, jotka islamin tai minkä tahansa uskonnon verukkeella pyrkivät pitämään moderneissa ja tasa-arvoisissa yhteiskunnissa barbaarisia ja epäegalitaristisia tapoja. Kulttuurirelativistit voivat kuitenkin väittää, että burkhien kielto on länsimaista epäsensitiivisyyttä muita kulttuureja, ajattelutapoja ja tasa-arvokäsityksiä kohtaan.

Tällaiset väitteet ovat roskaa. Ihmisten oikeus päättää itse pukeutumisestaan ja luoda oma identiteettinsä ei ole kulttuurisidonnainen, vaan universaali oikeus. Länsimaisten burkhien vastustajien uskottavuutta lisäisi kuitenkin se, jos he pystyisivät näkemään myös ne epätasa-arvoiset, alistavat ja sortavat rakenteet, jotka liittyvät länsimaiseen kulttuuriin ja tuulettamaan näitä yhtä armottomasti, kuin muihin kulttuureihin liitettyjä traditioita.

3 kommenttia:

Petri Mustakallio kirjoitti...

Oikein hyvä kirjoitus!

Minusta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden nimissä ei lähdetä hyväksymään perusoikeuksia polkevia käytäntöjä kuten naisten alistamista, lasten silpomista tai avioliittoja alaikäisten kanssa. Valitettavasti huonoon suuntaan menemisestä on esimerkkejä Suomessakin. Esim. Korkeimman oikeuden päätös hyväksyä poikalasten ymärileikkaus ilman lääketieteellisiä perusteluja on järkyttävä.

Jukka Torikka kirjoitti...

Kiitos kommentista!

Olet aivan oikeassa. Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus ovat erittäin tärkeitä asioita. Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että näiden periaatteiden nimissä rikotaan toisia universaaleja arvoja, kuten jokaisen fyysistä koskemattomuutta.

Mainitsemasi korkeimman oikeuden päätös on hyvin valitettava ja tarkoittaa, ettei valtiomme ole vielä kovinkaan moderni: se sallii tietyille perheille ja suvuille oikeuden tehdä lapsilleen peruuttamattomia fyysisiä muutoksia. Korkein oikeus ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mikä on oikein tai väärin, vaan tulkitsee lakia. Siksi minusta lainsäätäjillä olisi nyt töitä.

Heli kirjoitti...

Heli approves! :)