Sivut

torstai 29. heinäkuuta 2010

Sukupuolineutraaliavioliittolaki. Nyt.


Avioliittolakia on muutettava niin, että se sallii kahden samaa sukupuolta olevan henkilön vihkimisen avioliittoon. Tämä on periaatteellisesti tärkeää kansalaisten universaalisen tasa-arvoisuuden vuoksi. Modernin valtion tai kirkon tehtävä ei ole ottaa kantaa siihen, millaiset avioliitot ovat toivottavia ja millaiset eivät, vaan kaikki liitot on laitettava samalle viivalle.

Julkisessa keskustelussa on arveltu homoseksuaalien kirkollisen vihkimisen heikentävän avioliittoinstituution arvostusta. Onpa jopa esitetty, että kirkko voisi luopua kokonaan oikeudesta vihkiä ihmisiä avioliittoon. Tämä tosin haiskahtaa ikävästi keppihevoselta homofobian nostattamiseksi.

Minun mielestäni avioliitto on tarpeellinen ja hyödyllinen instituutio - ja sosiaalinen innovaatio. Se on osa kansalaisten oikeutta tehdä sopimuksia. Avioliitossa on kyse sopimuksesta taloudellisten, seksuaalisten ja sosiaalisten resurssien yhteisestä jakamisesta, sekä puolisoiden poistumisesta parinmuodostusmarkkinoilta.

Loputtoman kilpailun tärvelemässä yhteiskunnassamme tällaiselle instituutiolle on tilausta ja avioliiton voisikin kuvitella kokevan renesanssin. Se tosin vaatii avioliiton modernisointia, johon sukupuolineutraaliavioliitolaki kuuluu.

Ei kommentteja: