Sivut

torstai 31. toukokuuta 2012

Uskonnonvapaus ja ympärileikkaus

On helppo nähdä malka toisen silmässä, vai miten sitä sanotaankaan. Suomessa mielellään kauhistellaan islamilaisten maiden äärimmäisiä uskonnollisia käytäntöjä, kuten burkhia, tai naureskellaan amerikkalaisten fundamentalistikristittyjen käsityksille kreationismista.

Suomessa vallitsee muodollisesti uskonvapaus: jokainen kansalainen saa uskoa tai olla uskomatta mihin hyvänsä, oman tahtonsa mukaan. Käytännössä tämä jalo periaate kuitenkin toteutuu miten kuten. Uskonnonopetuksen pitäisi olla tunnustuksetonta, mutta kaikkialla näin ei ole. Varsinkin pienillä paikkakunnilla monet uskonnonopettajat ovat itse uskovaisia ja katsovat asiakseen sumeilematta siirtää omat arvonsa oppilailleen.

Toinen tapa, jolla ihmisiä epäsuorasti painostetaan uskontojen pariin on se, että kirkot ovat omineet monet ihmiseloon kuuluvat juhlat ja seremoniat omikseen. Ihmisiä on liitetty pariskunniksi, lapsille on annettu nimiä ja nuorille järjestetty initaatioriittejä iät ja ajat. Eivät ne ole seurakuntien yksinoikeutta. Kuitenkin seurakunnat antavat kirkkonsa vain jäsentensä juhlia varten.

Näitä epäsuoria tapoja häijympi tapa varmistaa jäsenten suuri määrä seurakunnissa on kuitenkin lasten uskonnonvapauden loukkaaminen. Suurin osa suomalaisista kuuluu kirkkoon siksi, että vanhemmat päättävät lastensa puolesta näiden uskonnollisesta vakaumuksesta, kun lapset ovat vielä niin pieniä, etteivät pysty muodostamaan tai ilmaisemaan omaa tahtoaan. Vuonna 2010 Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 78,2 % suomalaista (vuonna 2009 79,7 %) ja samana vuonna syntyneistä 79,3 % kastettiin Evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi (vuonna 2009, 80,7 %).

Uskonnonvapauden on oltava aito vapaus. Aito vapaus valita uskontonsa ja maailmankatsomuksensa voi olla vain yksilöllä, jonka kehitysaste sallii hänen pohtia asiaa ja muodostaa oman näkemyksensä. Sylivauva ei tietenkään tällaiseen pysty. Siksi asiaa ei tulisi päättää lapsen puolesta. Lapsi on oma yksilönsä ja hänelle kuuluu samat vapaudet, kuin muillekin yhteiskunnan jäsenille.

Joitain asioita vanhempien on päätettävä lapsensa puolesta hänen ollessa pieni, mutta elämänkatsomuksesta päättäminen ei ole välttämätöntä. On oikeudenmukaisempaa antaa lapsen olla ilman ylhäältä päätettyä uskontoa, kunnes hän on riittävän kypsä päättääkseen asiasta itse. Nykyisin ihminen voi erota vanhempiensa hänelle päättämästä uskontokunnasta tultuaan täysi-ikäiseksi. Minun mielestäni lainsäädäntö on muutettava niin, että ihminen voi liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi vasta saavutettuaan täysi-ikäisyyden.

Uskonnonvapaus on yksilöllinen, ei kollektiivinen vapaus. Perhe ei päätä uskonnostaan yhdessä, vaan jokainen sen jäsen päättää omastaan itse. Toisen ihmisen puolesta päättäminen ei ole uskonnonvapautta. Valinnanvapauteen ei kuulu, että yksi ihminen käyttää toisen vapautta. Ei edes siinä tapauksessa, että näiden ihmisten suhde on vanhempi-lapsi-suhde.

SDP:n puoluekokouksessa oli käsiteltävänä muutama aloite, jotka koskivat uskonnonvapautta. Yhdessä esitettiin vihkioikeuden poistamista uskonnollisilta yhdyskunnilta, mutta sitä puoluekokous ei hyväksynyt. Klassinen kirkon ja valtion erottamista esittävä aloite taas sai puoluekokouksen aivan sekaisin, vaikka sekulaarin ja modernin valtion luulisi olevan sosialidemokraateille päivänselvä tavoite.

Erityisen paljon minua harmittaa se, ettei lasten uskonnonvapautta vaativaa aloitetta hyväksytty. Aloitteen idea oli tehdä lasten uskonnonvapaudesta todellinen vapaus tyhjän julistuksen sijasta siten, että uskontokuntaan voisi liittyä vasta 15 vuotta täytettyään. Puoluekokous kuitenkin vesitti aloitteen ja päätti sen sijaan ottaa SDP:n linjaksi laskea ikärajaa erota ja liittyä itsenäisesti uskonnolliseen yhdyskuntaan 16 ikävuoteen, mikä on aivan eri asia.

Äärimmäisen törkeällä tavalla lasten uskonnonvapautta loukataan ympärileikkauksella. Ympärileikkaus tehdään lapselle, joka ei pysty muodostamaan omaa mielipidettään, eikä päättämään uskonnostaan. Ympärileikkauksella lapsen vartaloon jätetään lähtemätön jälki, jolla hänet merkitään vanhempiensa valitseman uskonnollisen yhdyskunnan yhteyteen loppuiäkseen. Ruumiillinen koskemattomuus on ehdoton perusoikeus, jota ympärileikkaus loukkaa räikeästi.

Tyttöjen ympärileikkaus on yleisesti ottaen tuhoisampi yksilön loppuelämän kannalta, kuin poikien, mutta periaatteellisella tasolla molemmat ovat yhtä vakavia loukkauksia yksilön ruumiillista itsemääräämisoikeutta kohtaan. Suomessa on epäselvää, voidaanko poikia ympärileikata uskonnollisista syistä, jos operaation suorittaa lääkäri, vai tulkitaanko teko törkeäksi pahoinpitelyksi.

Suomeen on ehdottomasti säädettävä laki, jolla lasten ympärileikkaamisesta tehdään rikos, lapsen sukupuolesta riippumatta. Ruumiillinen koskemattomuus on luovuttamaton periaate, jota ei voi loukata edes uskonnollisten seremonioiden, kulttuurin tai traditioiden vuoksi. Modernissa valtiossa tämä ymmärretään ja moderni valtio suojelee kansalaistensa perusoikeuksia.

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Luen blogiasi nyt ensimmäistä kertaa. Olen itse vihreiden jäsen ja hyvinkin liberaali ja yleensä hiljainen sellainen. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi halusin kirjoittaa pienen kommentin. Kannatan itsekin uskonnonvapautta ja ehkä valtion ja kirkon erottamista, mutta tässä mennään liian pitkälle umpimetsään."Erityisen paljon minua harmittaa se, ettei lasten uskonnonvapautta vaativaa aloitetta hyväksytty. Aloitteen idea oli tehdä lasten uskonnonvapaudesta todellinen vapaus tyhjän julistuksen sijasta siten, että uskontokuntaan voisi liittyä vasta 15 vuotta täytettyään."

Väite siitä, että tuo aloite olisi taannut uskonnonvapauden, on täysin absurdi. Vai voiko väitteestä tulkita "totuuden", että vasta 15-vuotias ihminen osaa itse ajatella, haluaako kuulua kirkkoon vai ei? Mitä vapautta se olisi, jos 14-vuotias haluaa liittyä kirkkoon tai uskontokuntaan mutta ei voisi niin tehdä?

Tuo aloite ja idea sen takana romuttaisi vanhempien roolin arvioida, mikä on hyväksi lapselle ja mikä ei. Ja kyllä, todella monelle suomalaiselle oman lapsen "elämänkatsomuksesta päättäminen" on välttämätöntä.

Aloite on pahasti ristiriidassa Forssan ohjelman kanssa, jossa julistetaan: "5. Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista."

Ei ihmekään, että sitä ei tässä blogissa siteerata.

Tämänlaisen nappikaupan vuoksi äänestäjät karttavat teitä demareita. Suomessa on työttömiä pilvin pimein? Eikö myös nuorten demareiden kannattaisi keskittyä ennemmin todellisiin ongelmiin? en ole kristillisdemokraatti vaan liberaali ja yleensä hiljainen vihreä. Kannatan itsekin uskonnonvapautta ja ehkä valtion ja kirkon erottamista, mutta tässä mennään liian pitkälle umpimetsään.

-Ville

Anonyymi kirjoitti...

Ville,
eihän uskontokysymykseen puuttuminen tarkoita sitä, että demarit eivät ajaisi järkevää työllisyyspolitiikkaa tai jopa pitäisi sitä uskontoasioita tärkeämpänä. Vähän oli tuolta osin halpa kommentti sinulta.

Anders, demari

Jukka Torikka kirjoitti...

Kiitos kommenteista Ville ja Anders!

Puoluekokousaloite, joka esitti ettei lapsia voi liittää seurakunnan jäseneksi, ei tietenkään yksin olisi taannut uskonnonvapautta. Mutta se olisi puuttunut yhteen uskonnonvapauden loukkaamisen tapaan.

Ihmisen kyky ajatella maailmankuvallisia asioita kehittyy ikävuosien myötä. Kategorista hyppäystä ei missään vaiheessa tapahdu, joten ikärajan määrääminen sille, koska ihminen on riittävän kypsä päättämään omasta vakaumuksestaan on aina jossain määrin arbitraarista.

Silti ikäraja on asetettava jonnekin. Minulle ei ole niin tärkeä asia, katsotaanko tämän iän olevan 14, 15 vai 18 vuotta. Mutta se on päivänselvää, että vauva ei pysty muodostamaan mielipidettään uskonnosta, eikä vauvaa siksi tule liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan.

On ehkä vähän liioiteltua sanoa, että aloite romuttaisi vanhempien oikeuden päättää lapsensa parhaasta. Sehän ei kieltäisi vanhempia esimerkiksi viemästä lapsiaan seurakunnan kerhoihin, jos he niin tahtovat tehdä. Jossain määrin vanhempien oikeutta päätää lapsensa parhaasta on kuitenkin syytä rajoittaa. Emmehän hyväksy vaikkapa lasten ruumiillista kurittamista, vaikka joku vanhempi arvioisikin sen olevan lapsena kannalta paras vaihtoehto.

Minun mielestäni aloite, ja koko blogikirjoitukseni, on aivan linjassa Forssan ohjelman kanssa. Nykyinen käytäntö sen sijaan on ristiriidassa suhteessa Forssan ohjelmaan, koska meillä on käytännössä valtionkirkko. Jos lapsia ei voi liittää tuon kirkon jäseniksi, olisimme askeleen lähempänä valtion ja kirkon erottamista toisistaan.

Kuten Anders tuossa edellä totesikin, ei uskonnonvapauden edistäminen estä ottamasta kantaa myös työllistävän talouspolitiikan puolesta. Molemmat kuuluvat oleellisesti sosialidemokratiaan.

Ibn Matti kirjoitti...

Esität islamin "äärimmäisenä uskonnollisena käytäntönä" burkhan. Mielenkiintoinen valinta. Vähän kuin sanoisit, että kristittyjen äärimmäinen käytäntö on pukeutua ristinmuotoisiin kaulakoruihin.

Olisit voinut valita esimerkiksi myös noituudesta langetetut kuolemantuomiot Saudi-Arabiassa, uskottomien naisten kivittämisen Sudanissa tai (islamin) uskostaan luopuneiden teloittamisen Iranissa. Kaikki äärimmäisiä uskonnollisia käyätäntöjä.

Noita teloitettu Saudi-Arabiassa
http://www.hs.fi/ulkomaat/Noituudesta+tuomittu+nainen+teloitettiin+Saudi-Arabiassa/a1305551281735

Uskoton nainen tuomittu kuolemaan kivittämällä:
http://www.amnesty.fi/vetoomukset/nuoren-sudanilaisen-aidin-kivitys-pysaytettava

Nadarkhanin kuolemantuomio on edelleen voimassa. Hän on syyllistynyt islamin uskosta luopumiseen:
http://www.washingtonpost.com/blogs/religious-right-now/post/christian-pastor-yousef-nadarkhani-faces-potential-execution/2011/09/27/gIQA9ZZB2K_blog.html

Jukka Torikka kirjoitti...

Kyllä, myös kuolemanrangaistus on äärimmäinen ja epäinhimillinen käytäntö, josta on luovuttava maailmanlaajuisesti