Sivut

maanantai 9. heinäkuuta 2012

Soininvaara on oikeassa – ja väärässä

Kotitöiden ulkoistaminen lisäisi
taloudellista tehokkuutta
Vihreiden kansanedustaja ja yhden miehen think tank Osmo Soininvaara esittelee ajatuksiaan talouskasvusta ja työnteosta päivän Hesarin yliössä otsikolla Verotus on kytkettävä irti työnteosta. Soininvaaralla on oikein kannatettavia ja järkeviä ajatuksia, mutta kaikkia hänen ideoitaan en voi allekirjoittaa.

Pääajatus Soininvaaralla on, että verotuksen irrottaminen työnteosta varmistaisi valtion verotulot, kun ihmiset lyhentävät työaikaansa. Työajan lyhentäminen on perusteltua, koska korkealla tulotasolla vapaa-aika lisää elämän hyvinvointia enemmän, kuin lisätulot. Työn verotuksesta siirrytään luonnonvarojen käytön verottamiseen.

Tämä visio perustuu premisseihin siitä, että Maapallon kestokyky asettaa rajat talouskasvulle ja että länsimaat ovat jo riittävän rikkaita, eikä niiden ole tarvetta enää juurikaan kasvattaa kansalaistensa elintasoa. Ensimmäisestä premissistä olen aivan samaa mieltä. Globaalilla tasolla koko talousjärjestelmä on ripeästi suunniteltava uudestaan sellaiseksi, ettei se aiheuta liikaa päästöjä, kuluta liikaa luonnonvaroja, tuhoa luonnon monimuotoisuutta ja niin edelleen.

Verotuksen painopisteen siirtäminen työnteosta luonnonvarojen kulutukseen muuttaisi kuluttajan saatavilla olevien tuotteiden suhteellisia hintoja. Sellaiset tuotteet, joiden hinta muodostuu työstä, tulisivat suhteellisesti halvemmiksi ja sellaiset, joiden hinta koostuu materiaalista, kalliimmaksi. Kuten Soininvaara kirjoittaa ”Kertakäyttökrääsän suhteellinen hinta nousisi, ja laatutuotteiden sekä palvelujen hinta laskisi”.

Yhteiskunta antaa verotuksella signaalin siitä, millainen taloudellinen toiminta on suositeltavaa. Markkinataloudessa kuluttaja on kuningas, muttei aina kovin valistunut kuningas. Liian usein kuluttaja vaihtaa viihde-elektroniikkansa uuteen, vaikka vanhakin olisi vielä ehjä. Ja liian usein kuluttaja ostaa uuden laukun, vaikkei keksi entisillekään säilytyspaikkaa.

Sen sijaan Soininvaara menee metsään, kun hän rinnastaa talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen toisiinsa. Hänen mielestään teollisuusmaiden tulisi paitsi suunnata talouskasvuaan vähemmän luonnonvaroja kuluttavaan suuntaan, myös hidastaa talouskasvuaan. Jälkimmäisestä olen eri mieltä. Ja tämä on yksi suurimpia tekijöitä, jota vieroksun vihreiden talousajattelussa.

Teollisuusmaat ovat rikkaita, mutta kaikki niiden kansalaiset eivät ole. Vihreiden talousajattelu sopii hyvin henkilölle, jonka palkka alkaa viitosella ja asuntolaina on maksettu. Mutta monet ovat yksinkertaisesti niin vähävaraisia, ettei heidän kulutuksessaan ole oikeastaan mitään, mistä vähentää. Nämä ihmiset eivät selviä laskuistaan ja he tarvitsevat jatkuvaa talouskasvua ja sen muassaan tuomia palkankorotuksia ja sosiaaliturvan parannuksia.

Tärkeämpää kuin irrottaa verotus työnteosta on irrottaa talouskasvu ja hyvinvoinnin kasvu luonnonvarojen kulutuksen ja hiilijalanjäljen kasvusta. Tämä on mahdollista, jos talouskasvu syntyy kasvavien tuotantopanosten sijaan työnjaon erikoistumisesta. Soininvaarakin toteaa tekstissään, että ”Viime vuosikymmeninä luonnonvarojen kulutus on kasvanut talouskasvua hitaammin”.

Kun työpaikoilla tehtävää työaikaa lyhennetään, on mielekästä myös vähentää kotona tehtävää työtä. Kotitöiden ulkoistaminen enenevässä määrin palvelusektorille luo työpaikkoja, lisää työnjaon erikoistumista, parantaa tuottavuutta ja lisää valtion verotuloja. Lisäksi se parantaa sekä suuri-, että pienituloisten elämänlaatua ympäristöystävällisellä tavalla.

Verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta luonnonvarojen kulutuksen suuntaan on perusteltua. Ei pidä kuitenkaan kapsahtaa porvarivihreiden ansaan ja unohtaa verotuksen sosiaalista oikeudenmukaisuutta vahvistavaa puolta. Verotuksen tarkoitus ei vain ole hankkia rahaa valtion kassaan, vaan myös tasata tuloeroja. Kulutusta on vaikea verottaa progressiivisesti. Luonnonvarojen kulutuksen verottaminen on myös erotettava yleisen kulutuksen, kuten palveluiden, verottamisesta.

Jotta globaali talous saadaan uudistettua sellaiseksi, että ihmisten taloudellinen toiminta on Maapallon kestokyvyn puitteissa, on mukaan otettava kaikki ihmiset. Talouskasvun lopettamisen maalailu ei houkuttele mukaan niitä ihmisiä, joiden taloudellinen tilanne on jo nykyisillä tuloilla ja menoilla tukala. Ekologisen tuhon estämisen ensimmäisen lähtökohdan on oltava sosiaalinen oikeudenmukaisuus.


Olen aikaisemmin pohdiskellut samoja teemoja otsikolla Kuinka ekologisesta liikkeestä tehdään kapitalismin alalaji

Soininvaaran vieraskynä-teksti on luettavissa tästä linkistä. (Vaatii HS digilehden käyttäjätunnuksen)

3 kommenttia:

Patrick Jensen kirjoitti...

Minä kannatan Soininvaaran ehdotusta, vaikka kuukausituloni ovat valtaosan vuodesta kolminumeroisia.

Teollisuusmaiden köyhiin vetoaminen on parhaimmillaankin vain lukijoiden harhaanjohtamista, koska kohonneesta kansantuotteesta on vähäosaisimmille jäänyt käteen lähinnä korkeammat elinkustannukset: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=24475 Länsimaissa kysymys ei pitkään aikaan ole ollut siitä, ettei talouden hedelmiä ole ollut jakaa, vaan siitä, ettei niiden jakamiseen ole tahtoa. Vihreät ovat esittäneet tähän konkreettisen ratkaisun, perustulon.
Toivoisin, ettei talouskasvun ja luonnonvarojen lisääntyvän käytön irtikytkennän odottelu on ainoa lääke, mitä demareilla on tarjota, sillä ekologisesti Suomi elää reippaasti velaksi jo nyt.

Jukka Torikka kirjoitti...

Terve Patrick!

Ja kiitos kommentista. Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että taloudellisen hyvinvoinnin hedelmiä riittäisi kyllä jaettaviksi, mutta siihen ei ole ollut kykyä. Perustulo on kannatettava järjestelmä esimerkiksi sen yksilön autonomiaa lisäävien piirteiden vuoksi, mutta vaikka vihreät niin kovasti tuntuvat uskovan, aivan kaikkia ongelmia perustulo ei kuitenkaan ratkaise.

Esimerkiksi tuloerot - joista ymmärsin sinunkin olevan huolissasi - ovat sellainen poliittinen kysymys, jossa perustuloa voidaan käyttää joko tuloerojen kaventamiseksi tai kasvattamiseksi, riippuen siitä millainen perustulomalli otetaan käyttöön.

Talouskasvun ja luonnonvarojen lisääntyvän käytön irrottaminen toisistaan ei toki sekään ole mikään deus ex machina - ratkaisu, mutta se murtaa erittäin vahvan argumentin, jolla ekologista kestokykyä vahvistavia uudistuksia yleensä vastustetaan: "Ei ole varaa".

Suomen ekologiseen velkaan on puututtava, mutta oikea tapa ei ole maksattaa sitä perusturvan varassa elävillä tai pienipalkkaisilla. Siksi onkin varmistettava, ettei oikeistolle anneta tilaisuutta kurjistaa yhteiskunnan kurjimpien oloja entisestään ekologisten uudistusten varjolla.

Teuvo Vehkalahti kirjoitti...

Teuvon kuvat Noormarkusta kävi täällä.
www.ttvehkalahti.blogspot.com