Sivut

maanantai 12. toukokuuta 2014

Ansiottomien tulojen verottaminen on perusteltua

Verotetaan mieluummin ilmaiseksi
saatua rahaa, kuin työllä ansaittua


Poliittinen oikeisto on ottanut perintöveron kohteekseen. Jukka Oksaharju jatkoi (SS 17.4.) tykitystä. Kuten yleensä, argumentit perustuivat lähinnä markkinaideologiaan, eivätkä yhteiskunta-analyysiin, taloustieteeseen tai oikeudenmukaisuuteen.

Yksinkertaistettuna ihmisen tulot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Palkkatuloihin vaikuttavat esimerkiksi ihmisen kyvyt ja ominaisuudet, koulutus, sekä se kuinka paljon ja tehokkaasti hän tekee työtä.

Toisen ryhmän tulot taas eivät riipu ihmisen omista tekemisistä. Perintö on tällaista tuloa. Se määräytyy syntyperän mukaan, kuten aatelisarvot keskiaikaisissa yhteiskunnissa.

Kun tuloja täytyy verottaa, suurin osa ihmisistä kokee, että on oikeudenmukaisempaa verottaa ansiotonta kuin työllä ja vaivalla ansaittua tuloa. Jos oikeisto saa jyrättyä läpi perintöveron poiston, on sama summa kerättävä tiukentamalla palkka- ja kulutusveroja. Siis verottamalla ansaittuja tuloja kovemmin.

Korkeampi työn verotus vähentää yksilön kannustimia tehdä työtä ja kouluttautua. Yhteiskunnan tulee kannustaa työntekoon ja itsensä kehittämiseen. Perintöveron poistaminen lisää ainoastaan kannustetta syntyä paljon omistusta haalineeseen perheeseen.

Perintöverosta valittamisen sijaan tahtoisin kuulla kaikenlaisilta yritysstrategeilta rakentavia ehdotuksia, kuinka varallisuus siirretään oikeudenmukaisesti edelliseltä sukupolvelta koko seuraavalle sukupolvelle, eikä vain sen harvoille ja valituille edustajille.

Kriisin sijaan sukupolvenvaihdoksen tulisi olla yritykselle mahdollisuus kasvaa hankkimalla uusia osakkaita ja heidän mukana tulevaa osaamista ja uusia ideoita. Perheyrityksistä keskikokoisiksi laajentuvat yritykset pystyisivät työllistämään paremmin ja yrittäjyyden riski jakaantuisi tasaisemmin.

Yritysten siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on keskeinen tekijä Suomen kansantalouden jatkuvuuden varmistamiseksi. Siinä on hyödynnettävä koko seuraavan sukupolven osaaminen ja yritteliäisyys.


Mielipidekirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 23.4.2014

Ei kommentteja: