Sivut

tiistai 19. kesäkuuta 2007

Poliittinen uusfeodalismi

Demokratiasta on lukuisia erilaisia käsityksiä ja tulkintoja. Voitaneen kuitenkin melko yksimielisesti sanoa, ettei demokratia ole niinkään kategorinen, kuin asteittainen ilmiö. Absoluuttista tai täydellistä demokratiaa on hankala määrittää, mutta tiettyjen menettelytapojen puolestaan voidaan helposti sanoa olevan demokraattisempia, kuin toisten. Esimerkiksi äänestys, jossa jokaisella äänestäjällä on käytettävissään yhtä monta ääntä, on demokraattisempi kuin äänestys, jossa äänivalta vaihtelee äänestäjittäin. Näin demokratiaa voidaan kuvata prosessina, jossa tyranniasta voidaan edetä esi-demokraattisten menettelytapojen kautta parempaan ja aidompaan demokratiaan.

Luopuminen ajatuksesta demokratian absoluuttisuudesta pakottaa meidät tosin tunnustamaan sen, ettei demokratian voida koskaan sanoa olevan täysin valmis. Aina on mahdollista pyrkiä kehittyneemmän demokraattisiin menettelytapoihin ja yhteiskuntaan, mutta vastaavasti on mahdollista vajota alaspäin demokraattisessa kehityksessä. Näin joudumme myöntämään, ettemme voi tuudittautua nauttimaan demokraattisesta valtiosta ja yhteiskunnasta sillä ansiolla, että sellainen on kerran luotu. Tätä demokratiaa on jatkuvasti kehitettävä, kasteltava ja lannoitettava kuin kukkaa, sillä muuten se kuihtuu.

Demokratian historia ei ole voittokulkua edistysaskeleesta toiseen, vaikka se voi historiaa taaksepäin katsoessa näyttää johdonmukaiselta etenemiseltä. Aina on ollut tahoja, jotka ovat vierastaneet ajatusta siitä, että kaikki ihmiset olisivat tasa-arvoisia ja heille kuuluisi samat oikeudet. He ovat mielellään tehneet tyhjiksi vaatimukset demokratiasta. Muutama vuosikymmen sitten demokratian tulevaisuus näytti hyvin epävarmalta, kunnes demokraattiset maat saivat voiton toisessa maailmansodassa autoritaarisista valtioista (Oltiinpa Neuvostoliiton poliittisesta järjestelmästä mitä mieltä hyvänsä, sen perustavaan ideologiaan kuului ainakin periaatteellisella tasolla ajatus kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta. Fasismi sen sijaan pohjautui yhteiskunnan hierarkisuuteen).

Länsimaita on totuttu pitämään demokraattisina. Niissä tapaa olla yleisillä vaaleilla valittuja parlamentteja, riippumattomia oikeusistuimia ja laillisuusperiaatteita. Tämä totunnaisuus helposti estää kritisoimasta ja kyseenalaistamasta länsimaiden demokratian kehitysastetta tai aitoutta. Kuitenkin länsimaissakin harjoitettava demokratia on altis kehityksen pysähtymiselle ja taaksepäin palaamiselle. Se, miten hyvin poliittinen päätöksenteko palvelee ihmisten tahtoa tai miten tasapuolisesti erilaiset oikeudet jakautuvat yhteiskunnassa, voi vaihdella paljonkin.

Olen kirjoittanut aikaisemmin kolmesta aspektista, joilla voidaan yrittää arvioida yhteiskunnan demokraattisen kehityksen tasoa. 1) Kuinka hajautettua valta on? Keskittyykö valta muodollisessa demokratiasta huolimatta harvojen käsiin, vai onko kaikki ihmisillä reaalisesti käytettävissään yhtä paljon valtaa? 2) Seuraako taloudellisia ansioita etuoikeuksia muilla alueilla, vai kuinka suuri on se oikeuksien kenttä, jonka katsotaan kuuluvan kaikille tuloista riippumatta? 3) Riippuuko ihmisen asema yhteiskunnassa hänen tekemisistään, vai syntyperästään?

Näiden kysymysten valossa poliittisen oikeiston näkemykset muistuttavat vähemmän kehittynyttä, esi-demokratiaa tai formaalidemokratiaa. Esimerkiksi tuloerojen kasvusta ei kanneta huolta, vaikka se aivan selkeästi antaa toisille ihmisille paremmat mahdollisuudet vallankäyttöön, kuin toisille. Oikeistolle riittää muodollinen demokratia: Kaikilla on yksi ääni. Se riittää. Se ei haittaa mitään, että toisella ehdokkaalla on varaa laittaa vaalikampanjaansa esimerkiksi kymmentuhatkertainen määrä rahaa, kuin toisella ja että eduskuntaan valitaan jatkuvasti kansaa tuntuvasti varakkaampia edustajia.

Aikaisemmin demokratian edistyessä katsottiin, että esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto ovat sellaisia asioita, että ne kuuluvat yhtä lailla kaikille, tulotasosta riippumatta. Nyttemmin oikeistolaisten tuulien puhaltaessa rikkaille on saatavilla huomattavasti paremmat ja nopeammat terveydenhuoltopalvelut. Vastaavasti myös koulutusta pyritään viemään sellaiseen suuntaan, ettei kaikilla enää olisi yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua.

Feodaalisia piirteitä ilmentää myös se oikeistolainen ajattelu, että ihmisille voidaan antaa erilaiset määrät omaisuutta, ja sen mukana muita privilegioita, sen mukaan millaisiin oloihin he ovat syntyneet. Perintövero on tasannut tuloerot uusille sukupolville. Edellisen sukupolven omaisuus on jaettu kaikille seuraavan sukupolven edustajille. Nyt he, jotka ovat toisia vauraampia, haluavat poistaa perintöveron, jotta heidän omilla lapsillaan olisi enemmän ja niillä, joilla ei perintöjä ole, olisi vielä suurempi ero tähän syntymärikkaiden joukkoon.

Oikeston yhteiskunnalliset visiot eivät siis tunnu käyvän kovin hyvin yhteen demokratian kehityksen kanssa. Ne ovat pikemminkin eräänlaista poliittista uusfeodalismia, jossa yhteiskunta on muodollisesta tasa-arvoisuudestaan huolimatta de facto jaettu erilaisiin luokkiin, joilla on erilaiset tulot ja oikeudet. Formaalidemokratia riittää, eikä demokratian edistystä tarvitse turvata esimerkiksi universaalein, kaikkia koskettavin, sosiaalisin ja taloudellisin oikeuksin. Tämä onkin pikemminkin republikanismia, kuin demokratiaa. Yhdysvaltain Republikaaninen puolue ystävämme George W. Bushin johdolla onkin Kokoomuksen veljespuolue Yhdysvalloissa.

Kertoneeko jotain poliittisen oikeiston ja demokratian suhteesta sekin, että Kokoomuksen veljespuolue on myös Chilen Union Democrata Independiente, joka 1985 vastusti Chilen siirtymistä demokratiaan ja 1988 kannatti Pinochetin kauden jatkamista...

3 kommenttia:

Heikki Sivonen kirjoitti...

Näen perintöverokysymyksen hieman ihmisläheisemmin: Kun alan vanheta, ajattelen lapsieni ja läheisieni tulevaisuutta. Sitä, kuinka voin antaa heille paremman maailman. Kun aika jättää, mitään maallista ei mukaan saa. Voin varmasti kokea eläneeni hyvän elämän, jos koen tehneeni kaikkeni lasteni hyväksi. En ymmärrä lainkaan, miksi osa ansaitsemastani varallisuudesta kuuluisi valtiolle.

Oli perintöveroa tai ei, huomioithan, että kaikesta huolimatta varallisuutta siirtyy sukupolvilta toisille. Verotus ei ole estämään sukupolven vaihdoksissa aiheutuvaa tuloeroa, vaan keräämään rahaa valtion käyttöön. Perintövero verottaa vielä kerran jo verotettua omaisuutta.

Hahmottelen tässä oikeudenmukaisuuslogiikkasi:

Premissi 1: Ajattelet siis, että siitä mikä menee valtiolle, kuuluu myös osa sinulle.

Premissi 2: Ja jos valtio lopettaakin osuuden keräämisen kansalaisilta, niin sinä menetät sen osuuden joka sinulle aiemmin olisi kuulunut.

Argumentti: Eli jos naapurisi perintöverosta olet valtion kautta saanut X euroa, nyt naapurisi ei joudukaan maksamaan kyseistä veroa. Naapurisi on siis varastanut sinulta X euroa.

Tällä "varastamisella" naapuri ei riko lakia mutta toisen edun vieminen on epäoikeudenmukaista.

Alussa sinulla oli potentiaalinen etu, jonka sinä olisit voinut saada. Mutta sen mahdollisen X euron menettäminen on rikos sinua vastaan.

Naapurisi näkökulmasta: Hän oli elämänsä aikana ansainnut rahat joista hän perintöveron myötä menettäisi 100 kertaa X euroa. Hänelle sekä omistuksen etu että menetyksen aiheuttama vahinko oli konkreettinen.

Summa summarum:

On väärin että menetät naapurisi rahoista X euroa, ja on oikein että naapurisi menettää 100 kertaa X euroa omista rahoistaan.

Jukka Torikka kirjoitti...

Kiitos Heikki kommentista

En voi pitää mielipiteitäsi perintöverosta ihmisläheisempinä, vaan nimenomaan järjestelmäkeskeisimpinä. Ihmisläheisyyteen kuuluu kaikkien ihmisten hyväksyminen suopeudensa pariin, eikä vain harvojen ja valittujen. Ihmisläheistä on siis, että edellisen sukupolven perinnöistä ammennetaan kaikille ihmisille, käyttäen tarvittaessa valtion tulonsiirtojärjestelmää apuna.

Omaisuuden keskittäminen mielivaltaisesti vain tietyille sukupolven edustajille sen mukaan, millaiseen perheeseen he ovat syntyneet, puolestaan pakottaa ihmisiä kilpailemaan keskenään ja rankaisee lapsia siitä, mikäli heidän vanhempansa eivät ole ymmärtäneet uhrata elämäänsä kapitalismin alttarille. Ihmiskunnalle kertyvää omaisuutta ei siis käytetä ihmisten vapauden lisäämiseen, vaan heidän pakottamiseen tietynlaisen kapitalistisen järjestelmän ylläpitoon. Köyhillä on jo tarpeeksi kurjaa ja rikkailla hauskaa, ei tilannetta ole syytä pahentaa.

Kuten itse sanoitkin, oli perintöveroa tai ei, varallisuutta siirtyy sukupolvilta toisille. Perintövero ei siis hävitä rahaa ilmaan, vaan pitää huolen siitä, että kukaan seuraavasta sukupolvesta ei jäisi ilman edellisen sukupolven työn hedelmiä.

Ylipäätään tuo ajattelutapa, että valtiolle verotetut rahat ovat suurta varkautta ja häviävät johonkin loputtomaan kaivoon, on omituinen. Eivät valtiot enää nykyisin käytä suurinta osaa budjeteistaan hallitsijoiden hautamonumentteihin tai valloitussotiin ympäri maapalloa. Sellainen liberalismi, joka yhdistää valtion monarkkiin, joka riistää kansalaisilta rahaa veroina omiin hullutuksiinsa, ei ole nykyaikaa, vaan satoja vuosia vanha. Verovaroilla tuotetaan palveluita kansalaisille. Valtio on demokraattinen elin, joka käyttää rahaa siihen, mihin äänestäjät tahtovat.

Kommenttisi loppupuolella syyllistyit argumentum ad hominem-virhepäätelmään, siis otit kantaa argumentin esittäjän persoonaan, etkä esitettyihin argumentteihin.

Anonyymi kirjoitti...

"Valtio on demokraattinen elin, joka käyttää rahaa siihen, mihin äänestäjät tahtovat."

Edellyttäen, että on demokratia. Mää olisin jättänyt pankkituet maksamatta, mutta ei tainnut kukaan olla samaa mieltä?