Sivut

keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Esinahka on perusoikeus

Vaadin Etelä-Suomen Sanomissa lapsille oikeutta
ruumiilliseen koskemattomuuteen ja uskonnonvapauteen

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, kuinka lasten ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin tulisi suhtautua. Tällä hetkellä tilanne on Suomessa epäselvä. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on esittänyt poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen sallimista erillislailla.

Lääketieteellisistä syistä ympärileikkaaminen on hyväksyttävää. Muista syistä johtuva ympärileikkaaminen sitä vastoin on yksilön perusoikeuksien vakava loukkaus, eikä sivistyneen yhteiskunnan tule sellaista sallia.

Poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkaamista perustellaan uskonnollisilla, kulttuurisilla ja traditionaalisilla syillä. Ruumiillinen koskemattomuus ja jokaisen oikeus päättää itse omasta vartalostaan on kuitenkin perusoikeus, jota ei voida rikkoa vetoamalla em. syihin.

Harkintakykyisen aikuisen on voitava harjoittaa uskontoa ja tahtoessaan suorittaa valitsemansa uskontokunnan jäsenyyden riitit. Lapselle ei kuitenkaan pidä tehdä pysyvää ja peruuttamatonta ruumiillista vammaa hänen vanhempiensa uskonnollisen vakaumuksen vuoksi.

Poikien ympärileikkaus ei aiheuta yhtä totaalista tuhoa, kuin tyttöjen ympärileikkauksen - tai sukupuolielinten silpomisen - äärimmäiset muodot aiheuttavat. Periaatteellisella tasolla kyse on kuitenkin yhtä vakavasta ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksesta.

Onkin sukupuolista syrjintää suhtautua poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen sallivammin, kuin tyttöjen. Tyttöjen ympärileikkauksen vakavuusasteet vaihtelevat lähes symbolisesta pistosta kaikkien ulkoisten sukupuolielinten poistamiseen. Poikien ympärileikkauksessa poikkeuksetta poistetaan erogeenistä kudosta.

Sekä tyttöjen että poikien ympärileikkaukset ovat tuomittavia.

Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset sallivan lain sijaan Suomeen tulee säätää laki, joka yksiselitteisesti kriminalisoi alaikäisille tehtävät ympärileikkaukset, sukupuolesta riippumatta. Näin suomalainen yhteiskunta osoittaisi rohkeutensa puolustaa tasa-arvoa ja yksilön vapautta päättää itsenäisesti omasta vakaumuksestaan ja omasta vartalostaan.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Etel-Suomen Sanomissa 20.6.2012